Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży / Regulamin serwisu

 

§ 1 Zakres ogólnych warunków sprzedaży

1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych w sklepie internetowym www.softmedia.pl z firmą ISONET.PL Sp. z o.o., 89-600 Chojnice, ul. Gdańska 26a, NIP: 5552122330 zwaną dalej "Sprzedawcą". Inne warunki i ustalenia umowne, w szczególności warunki klienta zwanego dalej "kupującym" obowiązują tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie przed zawarciem umowy.

2. Kupującym mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (firmy).


§ 2 Zawarcie umowy

1. Wszystkie produkty i ceny podane w sklepie internetowym nie stanowią wiążącej deklaracji zawarcia umowy kupna. Oferta zawarcia umowy kupna, zostanie złożona przez kupującego, tylko po pomyślnym wysłaniu zamówienia.

2. Po zakończeniu procesu zamówienia kupujący otrzymuje, od sprzedawcy, najpierw potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które nie jest zawarciem umowy. Zawarcie umowy następuje wyłącznie poprzez dostarczenie towaru lub przesłanie wyraźnej deklaracji przyjęcia w formie tekstowej przez sprzedającego.

 

§ 3 Płatność

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami całkowitymi, łącznie z ustawowym podatkiem od sprzedaży. Możliwie, dodatkowe koszty wysyłki są pokazane osobno. Sprzedawca oferuje metody płatności kartą kredytową i przelewem bankowym. Płatność za zakup jest należna po zawarciu umowy. W przypadku płatności kartą kredytową dostawa następuje zwykle w ciągu 15 minut, a przelew bankowy w ciągu 1-2 dni roboczych po otrzymaniu płatności.

 

§ 4 Gwarancja i odpowiedzialność

1. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu oraz w przypadku wadliwej lub niewystarczającej dostawy kupujący ma prawo do ustawowych roszczeń gwarancyjnych, o ile nie odbiegają one od poniższych.

2. Okres ograniczenia roszczeń gwarancyjnych na sprzedaż używanego towaru wynosi jeden rok od ustawowego terminu przedawnienia.

3. Wyklucza się odpowiedzialność za szkody sprzedającego wynikające z niewielkich zaniedbań. Nie ma to zastosowania w przypadku odpowiedzialności za szkody wynikające z obrażeń ciała, kończyn lub zdrowia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy na dostawę oprogramowania, dla którego kupujący otrzymał od sprzedawcy "klucz produktu", zwrot zakupionego towaru następuje poprzez oświadczenie kupującego, że nie kopiuje lub otrzymasz otrzymany klucz licencyjny. Został on rozprowadzony wśród stron trzecich i nie został nigdzie zarejestrowany ani przechowywany oraz że całkowicie odinstalował lub usunął oprogramowanie aktywowane przy użyciu tego klucza licencyjnego.

 

§ 5 Zasady anulowania

Prawne prawo do wycofania jest dostępne tylko dla osób prywatnych. Sprzedawca nie daje kupującym, którzy są osobami prawnymi, prawo do odstąpienia od umowy.
 

Wycofanie
Masz prawo do zawarcia umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny wycofać. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym, od daty zawarcia umowy, a w przypadku innej umowy zakupu od daty, w której użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez niego , który nie jest przewoźnikiem, który przejął lub przejął w posiadanie towary lub ostatnie towary, ostatnią częściową dostawę lub ostatnią część.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy powiadomić Softmedia, ISONET.PL Sp. z o.o. 89-600 Chojnice, ul. Gdańska 26a o swojej decyzji o anulowaniu niniejszej Umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (takiego jak list lub e-mail wysłany pocztą) . W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.
 

Konsekwencje anulowania
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy, musi zostać natychmiast spłacona najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy W przypadku tej spłaty korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem. zostaniesz obciążony tymi opłatami, możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwrotu towaru lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.) Musisz niezwłocznie zwrócić towar do nas, a w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Trzeba tylko zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z obchodzenia się, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towarów.
 

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
W odniesieniu do usług sprzedawanych przez sprzedawcę prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:
- w przypadku dostaw towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja decyduje o indywidualnym wyborze lub ustaleniu przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
- Artykuły, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ich charakter.

Prawo do odwołania wygasa z umowami
- w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
- do dostarczania nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym

Opakowanie, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu,
- w przypadku dostarczania niefizycznych treści cyfrowych, nawet jeśli przedsiębiorca rozpoczął zawieranie umowy po wyraźnym wyrażeniu przez konsumenta zgody na rozpoczęcie przez przedsiębiorcę umowy przed upływem okresu odstąpienia; Uznał, że traci prawo do odstąpienia, wyrażając zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy.


§ 6 Dodatkowe wymogi informacyjne dla umów w zakresie sprzedaży na odległość oraz handlu elektronicznego

1. Procedura techniczna procesu zamówienia: Możesz najpierw wybrać jeden lub więcej produktów i umieścić je w "koszyku". W końcu można przejść do następnego kroku zamówienia za pomocą przycisku "kasy". Musisz podać dane osobowe wymagane do realizacji zamówienia i pożądanej metody płatności. Następnie otrzymasz przegląd swojego zamówienia i wprowadzonych danych, a następnie ponownie sprawdzisz swoje zamówienie. Po potwierdzeniu, że zapoznałeś się z warunkami i zasadami anulowania, możesz zakończyć zamówienie, klikając przycisk "Złóż zamówienie". Tym samym złożysz wiążącą ofertę do zawarcia umowy i prześlesz do nas swoje zamówienie.

2. Przechowywanie umowy po zawarciu umowy i dostępność dla klienta: Umowa i szczegóły zamówienia są przechowywane przez sprzedającego. Po otrzymaniu zamówienia otrzymasz wyraźne potwierdzenie zamówienia, które również otrzymasz osobno drogą mailową. Ten e-mail to także zasady anulowania, formularz anulowania i te warunki dołączone ponownie. Możesz również wydrukować tekst umowy za pomocą funkcji drukowania przeglądarki internetowej. Ponadto sprzedawca przesyła nabywcy warunki umowy pocztą elektroniczną w dowolnym momencie na żądanie.

3. Opcje korekty w trakcie procesu zamawiania: Możesz zmienić wszystkie wpisy za pomocą przycisku "Wstecz" przeglądarki internetowej. Możliwe jest również usuwanie pojedynczych produktów w wirtualnym koszyku lub zwiększanie lub zmniejszanie liczby towarów. Te opcje korekty istnieją do momentu użycia przycisku "Złóż zamówienie".

4. Język umowy: językiem umowy jest język polski.

5. Potwierdzenie zamówienia: Po wysłaniu oferty przez klienta, otrzyma e-mail z potwierdzeniem.

6. Reklamacje i roszczenia gwarancyjne:

Wszystkie reklamacje należy kierować do sprzedawcy. Ustawowe prawo gwarancyjne obowiązuje, chyba że inaczej ustalono w § 4 niniejszych warunków.

7. Główne cechy towarów: Każdy artykuł ma opis artykułu, z którego można zobaczyć podstawowe cechy towarów. Opis tego artykułu można już wyświetlić, zanim artykuł zostanie umieszczony w "koszyku".

8. Obowiązek dostarczania informacji na temat treści cyfrowych: w przypadku istnienia zabezpieczeń technicznych, ograniczeń interoperacyjności lub kompatybilności lub funkcjonowania treści cyfrowych, można zapoznać się z odpowiednim opisem artykułu, o ile jest on znany sprzedawcy.

Pliki cookies na www.softmedia.pl

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy www.softmedia.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.

Zobacz szczegóły